Arbeidsrett – kommenterer «AvlasterIII»-dommen på Rett24

Advokat (H) Oddvar Lindbekk kommenterer den siste «Avlaster»-dommen fra Høyesterett på Rett24.no.

Hovedtemaet i saken var anvendelsesområdet for den ulovfestede læren om bortfall av tariffrettslige etterbetalingskrav.

Etter tre forskjellige resultat i tre instanser, mener advokat Lindbekk at den tariffrettslige læren i underinstansene var på vei ut i ukjent farvann, men i Høyesterett «hjemvises» til sitt typiske anvendelsesområde.

Advokat Lindbekk mener at Høyesterett gir en ventet bekreftelse knyttet til læren og dens forhold til den tosporede prosessordning på arbeidsrettens område.

Høyesterett berører også en plikt som står sentralt i en annen pågående sak, den mye omtalte Aleris/Stendi-saken. Dette er plikten til korrekt å klassifisere de som utfører arbeid for seg.

Les hele kommentaren på Rett24.no

Les hele «AvlasterIII»-dommen her

 

28.10.19