Om Norman & co

Norman & co er et allsidig og moderne advokatfirma med hovedvekt på arbeidsliv, erstatning og prosedyre.

Advokatfirmaet Norman & co har røtter tilbake til 1878, da Einar Løchen, som senere ble høyesterettsjustitiarius, etablerte et eget advokatkontor i Trondhjem. I dag har vi en allsidig praksis på flere sivilrettslige områder, men med særlig vekt på erstatning, arbeidsliv og prosedyre.

 


Norman & cos advokater har særlig omfattende prosedyreerfaring og fører saker jevnlig for domstolene i alle instanser – tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Vi bistår både privatpersoner, foreninger og selskaper.

Advokatene innenfor arbeidsliv bistår arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere i saker om oppsigelser, omorganiseringer og kollektive tariffspørsmål, og har lang erfaring med tvisteløsning fra så vel de alminnelige domstolene ved individuelle krav, som Arbeidsretten og Rikslønnsnemnda ved kollektive retts- og interessetvister.

 


Blant landets fremste

Våre advokater innenfor erstatning er noen av landets fremste advokater som bistår personer som har blitt skadet i trafikkulykker, på jobben, gjennom feilbehandling eller på andre måter.

Vi har spisskompetanse på forhandling av erstatningsutmålinger og bruk av sakkyndige. Vårt mål er ikke å bli størst, men best for klienten. Som et mindre advokatfirma har vi nær kontakt med klienten, og vi søker til enhver tid å skape best et mulig resultat for klienten.


Jobb hos oss

Norman & Co består i dag av tolv medarbeidere, hvorav ni er advokater og én advokat i kontorfellesskap.

Jobb hos oss