Arbeidsliv

God håndtering av saker i arbeidslivet er viktig for bedriften og den enkelte arbeidstakeren. Ikke sjeldent har sakene stor økonomisk og velferdsmessig betydning for de involverte.

Norman & co har lang erfaring med å bistå arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere i arbeidsrettslige saker. Typisk vil sakene dreie seg om omstillinger, nedbemanninger, oppsigelse og tariffavtaler.

For arbeidsgiveren er det avgjørende med bistand på et tidlig stadium for å unngå dyre feiltrinn for bedriftens økonomi og omdømme, men samtidig slik at man kan ta hensyn til medarbeidere. For den enkelte arbeidstaker eller fagforening er det viktig å få vurdert om det foreligger saklig grunnlag for arbeidsgivers oppsigelse.

Norman & cos advokater har spisskompetanse på rådgivning, forhandling og tvisteløsning og har betydelig prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler ved individuelle krav og Arbeidsretten og Rikslønnsnemnda ved kollektive retts- og interessetvister.