Barnefordeling

Tvister om fordeling av barn er tvister om tiden med de mest dyrebare man har. Når situasjonene oppstår, er det viktig å ha gode rådgivere, som søker å finne de beste løsningene for barn og foreldre.

I en del saker er det nødvendig å ha rettsapparatets hjelp for å fastsette en løsning. Norman & co bistår jevning i saker om samværsordninger og i rettsprosesser om barnefordeling.