Fast eiendom

Norman & cos advokater har lang erfaring med å bistå privatpersoner, selskaper, sameier og borettslag med rådgivning og konfliktløsning innenfor fast eiendom.

Spørsmål innenfor fast eiendom kan dreie seg om alt fra å fastlegge hvem som eier hva, hvilke rettigheter (servitutter) som ligger på en eiendom, til hva slags rettigheter man har i fellesareal, til å inngå kontrakter om kjøp av eiendom. Andre praktiske eksempler er spørsmål om tinglysing, kontrakter, regulering av festeavgift, innløsning av festetomt og rettigheter ved skade på bolig. Ikke sjeldent kan det oppstå konflikt med tidligere eiere, forsikringsselskaper, naboer eller borettslag/sameie.

Våre advokater har ikke bare inngående kjennskap til det juridiske rammeverket, men også praktisk forståelse for fast eiendom som sådan. Vi legger derfor vekt på å forebygge konflikter og bidra til gode løsninger for den enkelte.