Foreninger

Et godt juridisk arbeid legger grunnlaget for at foreningen skal få jobbe under trygge rammer og kunne konsentrere seg om det den er til for.

Norman & Cos advokater har lang erfaring med å være rådgivere for foreninger av ulik karakter – enten det er ideelle, faglige, humanitære, politiske eller andre foreninger. Den juridiske bistanden kan gå på alt fra å revidere vedtekter eller til å håndtere interne og eksterne konflikter på en god måte.

Det karakteristiske med foreninger er at de er selveiende, det vil si at det er medlemmene selv som eier foreningen. Dette gjør at det vil kunne dukke opp andre problemstillinger enn hos selskaper, som har eiere. I Norge fins det heller ingen egen lov om foreninger. Jussen som regulerer foreninger, bygger derfor på ulovfestede prinsipper som det er viktig å ha god kjennskap til.