Forsikring

Forsikringer gir økonomisk trygghet ved uforutsette hendelser. De fleste har mange forsikringer, men ikke alle vet hva de har krav på.

Norman & cos advokater har lang erfaring med å hjelpe klienter med forsikringsspørsmål, herunder å tolke forsikringsavtaler og sørge for at de får riktige utbetalinger. Vi har ført en rekke saker mot forsikringsselskaper som har handlet om mangelfull eller misvisende informasjon om innholdet i forsikringene.

Forsikringsspørsmål dukker typisk opp om man er blitt skadet eller har tapt noe på grunn av brann eller tyveri. En ulykkesforsikring vil gi rett til utbetaling basert på den forsikringssummen man har tegnet, og størrelsen på den medisinske invaliditet.

Andre praktiske forsikringer er kollektive forsikringer man får gjennom arbeidsgiver, eller livsforsikringer som gir utbetalinger til de etterlatte ved dødsfall.