Næringsliv

Reguleringen av næringslivet blir stadig mer komplisert. Riktig juridisk håndtering er essensielt for at bedriften skal fungere godt og utvikle seg.

I samarbeid med forretningsadvokat Morten Ringvold har Norman & co etablert et solid grunnlag for å følge opp bedrifter og andre klienter fra næringslivet. I tillegg har flere av våre advokater lang erfaring fra ledende børsnoterte industriforetak.

Som et lite advokatfirma sørger Norman & co for at den enkelte bedriften får en individuell og kvalitativ sterk oppfølging. Vi bistår i forbindelse med etablering av virksomhet, aksjonæravtaler, driftsrelaterte kontrakter, intern organisering, fisjon og fusjon og oppfølgning mot offentlige myndigheter.