Pasientskader

Den som er blitt skadet som følge av feilbehandling, kan rammes hardt med alvorlige konsekvenser.

Norman & cos advokater har bistått flere hundre personer med pasientskader. En pasient har krav på erstatning hvis man har fått en skade som skyldes svikt ved behandling. Selv om det ikke er svikt ved behandlingen, kan man i unntakstilfeller ha krav på erstatning hvis skaden er spesielt stor og uventet. Andre eksempler på pasientskader er vaksineskader.

Personskadesaker kan være meget kompliserte og reiser ofte en rekke bevisspørsmål. Norman & co legger derfor særlig vekt på bruken av sakkyndige, som gjerne er avgjørende for utfallet i en sak. Advokatene har videre lang erfaring med å forhandle frem og utmåle erstatning med gode resultater.

Pasientskadeerstatningen skal sikre at den som er skadet, får erstattet alle utgifter og inntektstap som skyldes skaden. I enkelte tilfeller kan det også gis erstatning for ikke-økonomisk tap. Om den som er skadet, dør, kan de pårørende ha rett til erstatning for forsørgertap.

Den som har fått en pasientskade, vil få dekket utgifter til rettshjelp av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter pasientskadeloven. Oppstår det tvist, vil de fleste få dekket utgifter til advokat gjennom rettshjelpsforsikring i en vanlig innboforsikring. Noen kan også ha rett til fri rettshjelp om vilkår for maksimal inntekt eller formue er oppfylt.