Trafikkskader

Den som er blitt skadet i en trafikkulykke, har ofte krav på erstatning.

Norman & cos advokater har mer enn 30 års erfaring med å bistå personer som har blitt skadet i trafikkulykker, for eksempel ved nakkesleng, ryggmargsskader, hodeskader eller andre alvorlige skader.

Utgangspunktet er at den som er blitt skadet i en trafikkulykke, har rett på erstatning – selv om man er skyld i ulykken. Men om man har medvirket til egen skade, kan erstatningen bli redusert.

I Norge er det obligatorisk forsikring for alle kjøretøy, som biler, motorsykler og mopeder. Det innebærer at forsikringen dekker alle skader som kjøretøyet volder – både personskader og skader på ting. Om eieren av kjøretøyet likevel ikke har tegnet forsikring, har den som er blitt skadet, rett på erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen.

Den som er skadet i en trafikkulykke, vil få dekket utgifter til rimelig og nødvendig advokathjelp av forsikringsselskapet som kjøretøyet er forsikret i. Oppstår det tvist, vil de fleste få dekket utgifter til advokat gjennom rettshjelpsforsikring for eksempel i innboforsikring. Noen kan også søke om fri rettshjelp.