Yrkesskader

Den som har blitt skadet eller syk i forbindelse med arbeid, har ofte krav på erstatning.

Norman & cos advokater har spisskompetanse i yrkesskadesaker, og har lang erfaring med å representere den som har blitt skadet eller syk i forbindelse med arbeid. Begrepene yrkesskader og yrkessykdommer dekker både skader som skjer i arbeidsulykker, og senskader som kan utvikle seg over tid.

I Norge må alle arbeidsgivere tegne en obligatorisk forsikring for yrkesskader. Yrkesskadeerstatningen skal sikre er at den som er skadet, får erstattet alle utgifter og inntektstap som skyldes skaden. I enkelte tilfeller kan det også gis erstatning for ikke-økonomisk tap. Foruten forsikring har man som skadet i arbeid også en rekke særrettigheter gjennom NAV. En del arbeidsgivere har tegnet tilleggsforsikringer for sine ansatte som gir rettigheter utover det som følger av loven.

Den som er skadet eller fått en sykdom i forbindelse med arbeid, vil få dekket utgifter til rimelig og nødvendig advokathjelp gjennom den obligatoriske forsikringsordningen som alle arbeidsgivere må tegne. Noen kan også søke om fri rettshjelp.