Forsvarsbygg snur og trekker urimelige erstatningskrav

Advokatene Alexander Venås og Oddvar Lindbekk har bistått medlemmer av BFO (Befalets Fellesorganisasjon) i forbindelse med erstatningskrav fra Forsvarsbygg mot befal etter frost og vannskader i gamle og dårlig isolerte forsvarsboliger.

Forsvarsbygg krevde blant annet erstatning på kr. 90.000,- av et befal etter at et vannrør frøs, selv om befalet hadde satt på varme i alle våtrom og rom med vannrør i vegger, samt meldt fra om at hovedkranen ikke kunne stenges siden denne var felles med naboleilighet.

Grunnet BFOs erfaringer med Forsvarsbygg som utleier i flere tidligere saker bisto Norman & co også med en generell bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet på BFOs vegne. Bekymringsmeldingen tok blant annet opp en uholdbar praksis knyttet til Forsvarsbyggs rolle som selvforsikrer.

Forsvarsdepartementet ba på denne bakgrunn Forsvarsbygg om å endre praksis. Forsvarsbygg har etter dette trukket tilbake de store erstatningskravene. Forsvarsbygg mener nå at medlemmene skal belastes en mindre egenandel.

Les NRKs artikkel om saken

Les omtale i Offisersbladet (se s. 29)