Frokostseminar 30. mai – Siste dom fra Høyesterett, parallell opp- og nedbemanning

Norman & co førte saken i Høyesterett. Dommen klargjør tilbudsplikt for annet passende arbeid; omplasseringsplikt før nedbemanning er iverksatt!

Frokostseminar onsdag 30. mai kl. 09-10, kaffe og lett servering fra kl. 08:30.

Påmelding til: post@norman-co.no

(angi navn og e-post til deltakere)

Høyesterett har nettopp avsagt dom i Linjebygg-saken, der arbeidstakersiden vant frem. Saken gjaldt sammenhengen mellom opp- og nedbemanningsprosesser. Høyesterett kom til at det ikke var saklig grunn til å behandle de to prosessene adskilt. Det legges blant annet vekt på at bedriften mens den oppbemannet i et virksomhetsområde var klar over at den måtte si opp ansatte i et annet virksomhetsområde, og at det ikke er påvist noen grunn til å sette i verk nedbemanningen først etter oppbemanningen.

Foredragsholder advokat (H) Oddvar Lindbekk førte saken i Høyesterett for arbeidstakersiden. Advokat Lindbekk førte også Posten II-dommen i Høyesterett, der også tidligere ansettelser ble vektlagt ved senere oppsigelser.

Seminaret passer for både arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte.

Seminarpris er kr. 1.000,- pr. deltaker.

Påmelding innen 25. mai.

Sted:

Seminaret avholdes i Advokatfirmaet Norman & cos lokaler på Aker Brygge i Oslo. Se kart her.

Dato: 30. mai
Klokkeslett: 09-10, kaffe og lett servering fra kl. 08:30.
Sted: Beddingen 8, 0250 Oslo