Leder av Advokatforeningens lovutvalg for Arbeidsrett

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Oddvar Lindbekk som leder av lovutvalget for Arbeidsrett fra 1. januar 2023. Advokat Oddvar Lindbekk har vært medlem av lovutvalget i fire år siden 1. januar 2019.

Advokatforeningens lovutvalg består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt.

Lovutvalgene bidrar aktivt til regelverksutviklingen på det aktuelle fagområde blant annet gjennom utarbeidelse av høringsuttalelser, møtevirksomhet og ved å avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål for Advokatforeningen.

Oddvar Lindbekk er partner i Norman med arbeidsrett som spesialområde.