Norman & co – Foredragsholder på det årlige arbeidsrettskurset

Advokat Oddvar Lindbekk fra Norman & co er en av foredragsholderne på det årlige arbeidsrettskurset i regi av Juristenes utdanningssenter.

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Advokat Lindbekk fra Norman holder foredrag sammen med advokat Almestrand fra NHO om utvalgte problemstillinger ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold.

  • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner eller manglende kompetanse, hva skal til?
  • Rimelighet og plikt til å tilby annet passende arbeid ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Sammenligning med situasjonen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Utviklingstrekk
  • Oppsigelse med grunnlag i (mulige) straffbare forhold og grunnet fravær som følge av soning.
  • Valget mellom oppsigelse og avskjed ved klare pliktbrudd.

Kurset er avholdt i Sandefjord, går i Bergen i mars og er del av advokatenes fagdager i mai.