Norman & co i Høyesterett

Norman & co fører denne våren og høsten to saker i Høyesterett.

I april fører advokat Oddvar Lindbekk en prinsipiell sak om gyldigheten av en oppsigelse grunnet nedbemanning med forutgående nyansettelser – forholdet mellom opp- og nedbemanning.

I august fører advokat Kjetil Drolsum Sandnes en prinsipiell sak om forsikringsoppgjør og foreldelse – forholdet mellom forsikringsavtaleloven § 18-5 andre ledd og foreldelsesloven § 22.