Norman & co på TV2-nyhetene om pasientskadeordningen

Advokat Helge Husebye Haug er advokat for pasienten som vant frem, og setter i reportasjen fokus på svakheter ved måten pasientskadeordningen er lagt opp.

Advokat Haug tar til orde for at det burde være tilstrekkelig å bevise at det har skjedd en skade, slik som ved skader i trafikken eller på jobb, ikke at man også må bevise at helsevesenet har gjort en konkret feil.

Tall fra 2018 viser at i 40 prosent av pasientskadesakene som bringes inn for domstolene vinner pasienten over staten i retten.

Dette understreker ifølge advokat Haug svakhetene ved dagens ordning.

Det fremgår av TV2-artikkelen at Helsepolitisk talsmann for Høyre mener at tallet på 40 prosent er et alarmsignal. Direktør for Helseklage mener imidlertid ikke det er dramatisk at ca. 40 prosent vinner over staten i retten.

Les artikkel her

Se nyhetsreportasje her

 

03.03.2019