Tilbake fra permisjon

Advokat Alexander Venås kommer i høst tilbake fra to års permisjon som dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.