Arbeid med promille – Norman & co vant prinsipiell yrkesskadesak

Lagmannsretten korrigerer i dommen NAVs forsøk på innskrenkning av rettigheter uten lovhjemmel.

NAV og Trygderetten nektet en skadet arbeidstaker erstatning etter fall fra et tak på en byggeplass. Arbeidstakeren hadde betydelig promille mens han arbeidet, og NAV mente at arbeidstakeren derfor ikke var i arbeid.

Lagmannsretten la enstemmig og uten tvil til grunn at NAV var bundet av lovens ordlyd og forarbeider som gjorde det klart at promille ikke kan brukes som grunnlag for å nekte erstatning. Etter NAVs syn kunne erstatning vært nektet uavhengig årsak til ulykken, for eksempel hvis arbeidstakeren med promille ble rammet av lynet eller en typisk arbeidsskade hvor kollegaene ville fått erstatning. Dette fikk de ikke medhold i. Staten ble dømt til å betale alle kostnader med saken.

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes førte saken for den yrkesskadde.

Les dommen av 20.01.21 her 

23.01.21

Omtale i NRK og TV2 18.02.21