Kjetil Drolsum Sandnes

Partner
E-post:
Telefon: (+47) 22 12 11 95
Mobil: (+47) 404 93 141

Kjetil har omfattende erfaring med tvisteløsning og har ført over 50 sivile saker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. I hovedsak arbeider Kjetil med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og erstatning. De siste årene har han hatt en rekke prosessoppdrag for staten gjennom en avtale som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten. Kjetil er medforfatter av boken Tariffavtaletolkning.

Utvalgte saker

Alpha Insurance-saken (HR-2018-1612-A).

Kjetil representerte forsikringstaker i Alpha Insurance-saken, der Høyesterett ga forsikringstaker medhold i at forsikringsselskapet ikke kunne påberope seg foreldelse etter forsikringsavtaleloven § 18-5.Arbeidserfaring

 • 2019
  Partner, Norman & co
 • 2015
  Advokat, Norman & co
 • 2015
  Sensor og veileder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013
  Advokatfullmektig, Norman & co
 • 2012
  Vitenskapelig assistent, Arbeidsrettsgruppen, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2015
  Advokatbevilling
 • 2012
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

 • Sensor og veileder i arbeidsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Foredragsholder for blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF)

Utgivelser

 • "Ordlydens betydning ved tolkning av tariffavtaler" I: Tariffavtaletolkning, Sundet, Engan og Sandnes, s. 29-116 (2016).