Erstatningsrett – aktsomhetsnormen for folkehøyskoler

Advokat Kjetil Sandnes representerer en tidligere folkehøyskoleelev som ble skadet for livet under skolens obligatoriske undervisningsopplegg.

Eleven vant frem i tingretten med at folkehøyskolen hadde utvist uaktsomhet og var erstatningsansvarlig for skadene, men tapte i lagmannsretten. Eleven og advokat Sandnes har anket til Høyesterett og venter på avklaring av om saken slipper inn eller ikke.

Advokat Sandnes mener saken har prinsipiell interesse og at det mangler rettspraksis som belyser aktsomhetsnormen for folkehøyskoler.

Advokat Sandnes anfører blant annet når en kommersiell folkehøyskole tilbyr ekstremsport til unge og risikovillige elever i 18-20-årsalderen, som en del av et obligatorisk undervisningsopplegg, må et skjerpet aktsomhetskrav gjelde.

Se nærmere omtale i VG

28.10.19