Foredragsholder på JUS-kurs i kollektiv arbeidsrett

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes i Norman & co er foredragsholder på Juristenes utdanningssenters kurs: Kollektiv arbeidsrett – sentrale emner.

Kurset vil gå som webinar 8. feb.

Lenke til mer informasjon og kurspåmelding.

25.01.21