Erstatning

Den som har opplevd skade eller uhell, kan ha rett til erstatning. Kyndig juridisk hjelp er helt avgjørende for å få erstatningen man har krav på.

Norman & co har noen av landets fremste advokater innen erstatningsrett, som har mer enn 30 års erfaring med å bistå den som er blitt skadet i trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader osv. Sakene dreier seg typisk om det er grunnlag for å tilkjenne erstatning (ansvarsgrunnlag), om det er sammenheng mellom skaden og skadeårsaken (årsakssammenheng), og eventuelt hvor mye erstatning som skal tilkjennes (erstatningsutmåling). Sakene er ofte kompliserte, slik at høyt spesialisert kompetanse hos advokaten er avgjørende for å vinne frem.

Våre advokater har spisskompetanse på forhandling og utmåling av erstatningsoppgjør, med gjennomgående meget gode resultater for klienten. Vi har også lang erfaring i valg og bruk av sakkyndige, som ofte er avgjørende for utfallet i en personskadesak.

Les mer om erstatning